Contact
Share

Opinia - feedback i ewaluacja szkolenia

Szkolenie na coacha wingwave jest stale udoskonalane, aby móc zaoferować uczestnikom szkolenie na wysokim poziomie.


Na koniec seminarium uczestnicy szkolenia mają możliwość przedstawienia propozycji ulepszeń konkretnemu trenerowi w rundzie zwrotnej feedback. Na koniec każdy uczestnik wypełnia ankietę wiedzy, która jest sprawdzana przez trenera oraz Besser Siegmund Institut. Ponadto każdy uczestnik jest proszony o wypełnienie formularza opinii na temat realizacji szkolenia.


Skuteczność metody wingwave jest stale sprawdzana poprzez prace badawcze, podczas których losowo wybrani trenerzy wingwave przeprowadzają interwencje z osobami badanymi na wybrane tematy.